אודות החברה

חברת גרין נט מחזור וטיפול בפסולת קולטת את הפסולת הביתית המעורבת (פחים ירוקים) של מיליון בני אדם

במטרופולין ירושלים. הפסולת הנקלטת במפעל וממוינת למגוון החומרים הנמצאים בפסולת, אחרי המיון מועברים החומרים אל תעשיות המחזור לשימוש חוזר תוך כדי הפחתה של הפסולת אשר נשלחת להטמנה. המפעל הינו הראשון מסוגו בישראל והמתקדם ביותר.​

תחומי פעילות נוספים בקבוצת האחים יעקובי​

פרוייקטים נבחרים

תחומי פעילות החברה​

קליטה ומיון של פסולת ביתית מעורבת (פחים ירוקים)
מכירה של חומרי מחזור (ברזל, אלומיניום, פלסטיק ממוין לפי סוגים, נייר, קרטון ועוד)
דחיסה של חומרי מחזור לבלות דחוסות המוזילות את עלות השינוע
תכנון, הקמה, הפעלה, הדרכה וייעוץ למפעלי מיון לפסולת כולל אתרי המשך לקומפוסטציה​

קמ/י

greenet מיחזור וטיפול בפסולת

02-6503629

GreenNet

מיחזור וטיפול בפסולת

HB